بیمارستان تخصی سرطان جنوب

آدرس:شیراز-میدان نمازی-درمانگاه امام رضا(ع)-طبقه 7-بنیاد خیریه سرطان جنوب

تلفکس:07132127712
آدرس الکترونیکی:cancer_hospital@sums.ac.ir

https://telegram.me/BimarestanSaratanJonoob

Healthmap.sums.ac.ir