آغاز توزیع قلک های جدید1396-1-14

آغاز توزیع قلک های جدید بنیاد خیریه سرطان جنوب

     توزیع قلک های جدید جمع آوری کمک ها و اعانات مردمی جهت کمک به ساخت بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سرطان جنوب  آغاز گردید . خیرین و نیکوکاران محترم می توانند این قلک ها را از پایگاه های توزیع واقع در مبادی ورودی بیمارستان های بزرگ شهر و یا دفتر بنیاد مستقر در طبقه 7 درمانگاه امام رضا (ع) واقع در میدان نمازی تهیه نمایند .

 

     توجه :  از خیرین عزیز تقاضا میشود جهت تحویل قلک های پر شده و دریافت قلک جدید فقط با دفتر بنیاد به آدرس ذکر شده فوق و

               یا با شماره تلفن های های 32127712 071   -  09013931964 تماس حاصل فرمائید .